lautta lautat lossi lossit laiva laivat aikataulu aikataulut lautta-aikataulut saaristo reitti reitit risteily färja färjor tidtabell tidtabeller skärgård rutt kryssning ferry schedule timetable finland finnish archipelago route cruise ahvenanmaa åland islands nagu nauvo pargas parainen korpo korppoo gustavs kustavi velkua iniö rymättylä rimito houtskari houtskär utö jurmo hangö hanko kimitoön kemiönsaari kemiö kimito kasnäs högsåra pensar kumlinge föglö brändö kökar sottunga vårdö örö bengtskär turku åbo helsinki maarianhamina mariehamn eckerö naantali nådendal gudingen skiftet ejdern knipan alfågeln skarven viggen doppingen frida satava aura aurora stella mergus elektra viken alva nordep isla kivimo fiskö falkö fanny norrskär aavatar eivor karolina odin summersea sissel
Föglön linja: Svinö - Degerby
M/S Skarven
Svinö (Lumparland) Degerby (Föglö)
Pohjoinen linja: Hummelvik - Enklinge - Kumlinge - Lappo - Torsholma
M/S Alfågeln M/S Ejdern M/S Tuuli
Hummelvik (Vårdö) Enklinge Kumlinge Lappo Torsholma (Brändö)
Pohjoinen linja: Enklinge - Kumlinge
M/S Tuuli
Enklinge Kumlinge
Pohjoinen linja: Asterholma - Lappo - Torsholma
M/S Ejdern
Asterholma Lappo Torsholma (Brändö)
Pohjoinen linja: Åva - Jurmo
M/S Doppingen
Åva (Brändö) Jurmo
Pohjoinen linja: Vuosnainen - Åva
M/S Viggen
Vuosnainen (Kustavi) Åva (Brändö)
Eteläinen linja: Långnäs - Överö - Sottunga - Kökar - Galtby
M/S Gudingen M/S Skiftet M/S Knipan
Långnäs (Lumparland) Överö (Föglö) Sottunga Husö Kyrkogårdsö Kökar Galtby (Korppoo)
Poikittainen linja: Långnäs - Överö - Sottunga - Snäckö
M/S Odin
Långnäs (Lumparland) Bergö Överö (Föglö) Sottunga Snäckö (Kumlinge)
Iniö - Kustavi
M/S Aura
Kannvik (Iniö) Heponiemi (Kustavi)
Houtskari - Iniö
M/S Antonia
Mossala (Houtskari) Dalen (Iniö)
Korppoo - Houtskari
M/S Stella M/S Mergus
Galtby (Korppoo) Kittuis (Houtskari)
Korppoo - Norrskata
M/S Stella M/S Mergus
Galtby (Korppoo) Olofsnäs (Norrskata)
Nauvo - Korppoo
M/S Prostvik 1 M/S Nagu 2
Pärnäinen/Pärnäs (Nauvo) Retais (Korppoo)
Parainen - Nauvo
M/S Elektra M/S Sterna M/S Falco
Lillmälö (Parainen) Prostvik (Nauvo)
Pieni rengastie: Nauvo - Seili - Hanka
M/S Östern
Nauvo/Nagu Seili/Själö Hanka (Rymättylä)
Velkuan reitti: Teersalo - Hakkenpää
M/S Kaita
Teersalo (Velkua) Hakkenpää (Taivassalo)
Kasnäs - Hiittinen
M/S Aurora
Kasnäs (Kemiönsaari) Långnäs (Hiittinen)
Velkuan reitti
M/S Kaita
Teersalo (Velkua) Rauhala Lailuoto Talosmeri Munninmaa Tammisluoto Liettinen Kettumaa Hakkenpää (Taivassalo)
Rymättylän reitti
M/S Isla
Haapala (Rymättylä) Ruotsalainen Korvenmaa Pyytti Pakinainen Pähkinäinen Samsaari Maisaari
Korppoon reitti
Y/A Fiskö
Verkan (Korppoo) Finnö Käldersö Elvsö Berghamn Luk Kittuis (Houtskari) Lillpensor Storpensor Havträsk (Norrskata) Brunskär Österskär Kälö
Houtskarin reitti ja Iniön lisäreitti
M/S Kivimo M/S Finnö
Näsby (Houtskari) Roslax (Houtskari) Ytterstö Lempmo Salmis Lammholm Norrby (Iniö) Sördö Lempnäs Äpplö Bockholm Södö Nåtö Torsholma (Brändö) Själö Härklot Kvarnholm Åselholm Perkala Perkala P Kolko Kannvik (Iniö)
Utön reitti
M/S Baldur
Pärnäinen/Pärnäs (Nauvo) Berghamn Nötö Aspö Jurmo Utö
Nauvon pohjoinen reitti
M/S Kokkomaa
Nauvo/Nagu Seili/Själö Innamo Järvsor Maskinnamo Ahvensaari/Åvensor Lavarn (Houtsala)
Nauvon poikittainen reitti
M/S Myrskylintu M/S Cheri
Pärnäinen/Pärnäs (Nauvo) Krok Mattnäs Lånholm Fagerholm Killingholm Ängsö Tveskiftsholm Berghamn Hummelholm Rockelholm Ytterstholm Byskär Brännskär Grötö Stenskär Gullkrona Kirjainen/Kirjais (Nauvo)
Nauvon eteläinen reitti
M/S Falkö
Kirjainen/Kirjais (Nauvo) Pensar L Peno Brännskär Stenskär Gullkrona Grötö Knivskär Kopparholm Träskholm Bodö Björkö Gloskär Trunsö Sandholm Lökholm Borstö
Paraisten reitti
M/S Viken
Granvik (Parainen) Granholmen Heisala Björkholm Ramsholm Aspholm Stenholm Östra Tallholm Kuggö Pensar I
Hiittisten reitti
M/S Stella M/S Alva
Kasnäs (Kemiönsaari) Tunnhamn Vänö Holma Helsingholm Stora Ängesö Bolax Botesö Grönvik Djupö Vänoxa by Vänoxa släten (Bergö) Biskopsö Taalintehdas/Dalsbruk (Kemiönsaari)
Högsåra
Lautta #151
Svartnäs Högsåra
Vartsala
Lautta #198
Kivimaa Vartsala
Våno
Lautta #201
Våno Mielisholm
Högsar
Lautta #182
Grännäs Ängholm
Kokkila
Lautta #199
Kokkila Angelniemi
Hämmärönsalmi
Lautta #185
Airismaa Aasla
Palva
Lautta #179
Teersalo (Velkua) Palva
Velkuanmaa
Lautta #171
Palva Velkuanmaa
Kivimo
Lautta #167
Roslax (Houtskari) Kivimo
Saverkeit
Lautta #181
Näsby Saverkeit
Mossala
Lautta #176
Björkö Mossala
Keistiö
Lautta #177
Dalen (Iniö) Keistiö
Ängösundslinjen
Ängösundslinjes färja
Norrboda (Lumparland) Ängö
Björkölinjen
Björkölinjes färja
Lappo (Brändö) Björkö (Kumlinge)
Simskälalinjen
Simskälälinjes färja
Sandö (Vårdö) Simskäla
Seglingelinjen
Seglingelinjes färja
Snäckö (Kumlinge) Seglinge
Töftölinjen
Töftölinjes färja
Prästö (Sund) Töftö (Vårdö)
Embarsundslinjen
Embarsundslinjes färja
Finholma Jyddö
Polkupyörälautta Skarpnåtö - Hällö
M/S Silvana
Skarpnåtö (Hammarland) Hällö (Geta)
Skagen
Vikare
Skagen Jumo
Sorpo
Sorpo
Jermo Sorpo
Pettu
Pettu
Ulkoluoto Pettu
Hanko - Kasnäs - Örö
M/S Norrskär
Hanko Kasnäs (Kemiönsaari) Örö
Kasnäs - Örö
M/S Idun M/S Sissel M/S Minandra
Kasnäs (Kemiönsaari) Örö
Kasnäs - Bengtskär
M/S Sissel M/S Minandra
Kasnäs (Kemiönsaari) Rosala Bengtskär
Hanko - Bengtskär
M/S Summersea
Hanko Bengtskär
Turku - Seili - Nauvo
M/S Fanny
Aurajoki (Turku) Seili/Själö Nauvo/Nagu
Turku - Nauvo - Pärnäinen - Utö
M/S Kökar
Aurajoki (Turku) Nauvo/Nagu Pärnäinen/Pärnäs (Nauvo) Utö
Naantali - Velkua - Taivassalo - Kustavi
M/S Aavatar
Naantali Merimasku Teersalo (Velkua) Hakkenpää (Taivassalo) Parattula (Kustavi) Kivimaa (Kustavi)
Korpoström - Aspö - Vänö - Örö
M/S Amanda
Korpoström (Korppoo) Aspö Nötö Bodö Vänö Örö